PERSONES QUE
CUIDEN DE PERSONES
93 464 21 34

EL NOSTRE VALOR EFEGIT

 

Els nostres valors són: Experiència, Professionalitat, Formació, Eficàcia i Compromís.

 

  • Experiència: Treballem amb metodologia pròpia basada en la experiència al sector soci sanitari.​
  • Professionalitat: El departament de RRHH selecciona personal qualificat amb experiència en el nostre sector.
  • Formació: Disposem d’ un departament específic que imparteix la formació prèvia a la incorporació del treballador, segons el criteri de les àrees tècniques de la companyia, així com un pla de formació continuada..
  • Eficàcia: la supervisió, desenvolupada segons els nostres processos de treball, garanteix uns processos òptims de qualitat del servei.
  • Compromís: Treballem amb metodologia d’Atenció Centrada en la Persona. L’eix del servei és l’Usuari i el seu entorn.