PERSONES QUE
CUIDEN DE PERSONES
93 464 21 34

SELECCIÓ DE PERSONAL

 

L ́atenció domiciliària, és un recurs òptim per garantir la personalització del servei i mantenir a les persones en el seu entorn, tenint present les limitacions físiques o d’ un altre caràcter.

En moltes ocasions en aquests serveis, els usuaris sol.liciten i necessiten un gran número d ́ hores de servei diari.

A BORAMAR SERVEIS assessorem al client per tal que realitzi la selecció de la persona que serà contractada directament per l’ usuari beneficiant-se del règim especial de treballadors i treballadores de la llar, oferint la garantia de l’experiència que tenim de fer durant molt de temps seleccions de personal, gestió d’incidències i experiència en temes laborals.

Els usuaris potencials d’ aquests serveis són aquells que volen el servei per cobrir les feines de la neteja domiciliària de l’usuari, i/o per cobrir les necessitats d’ atenció personal i evitar o retardar d’aquesta manera l’ingrés en centres institucionals.

AGENCIA DE COL.LOCACIÓ

Boramar Serveis està acreditat (amb número d’autorització 0900000213) pel Sistema Nacional de Empleo i el Servei d’Ocupació de Catalunya, per actuar com a Agència de Col·locació.
El nostre centre d’atenció al treballador i al empresari o família que cerca un treballador per un servei, és a Badalona a l’Avinguda President Companys 57 08911

Amb aquesta acreditació, se’ns reconeix i autoritza per dur a terme:

  • Activitats d’intermediació laboral amb la finalitat de proporcionar a les persones un treball adequat a les seves característiques i facilitar als/les ocupadors/es, les persones més apropiades als seus requeriments i necessitats, mitjançant la valoració dels perfils, aptituds, coneixements i qualificació professional dels/es usuaris/es que facin ús dels nostres serveis per a la recerca de feina, i els requeriments i característiques dels llocs de treball ofertats al mercat laboral.

 

L’objectiu de BORAMAR com a Agència de Col.locació és enfortir la col·laboració amb els serveis públics d’ocupació del territori en les tasques d’intermediació laboral i, amb aquest objectiu, presenta una agència de col·locació especialitzada en el sector serveis a les persones i els serveis socio sanitaris.

La creació de l’agencia de col·locació ha d’anar lligada a un coneixement exhaustiu del territori i el sector, i l’experiència ens avala. Per aquest motiu, apostem per a la cooperació entre els diferents agents socials, econòmics i empresarials del territori, així como els serveis d’ocupació públics.