PERSONES QUE
CUIDEN DE PERSONES
93 464 21 34

QUÈ FEM

 

La nostra missió és treballar per resoldre o recolzar les necessitats o manca d’autonomia dels nostres usuaris. Ajudem total o parcialment en les necessitats personals, com la realització de la higiene personal, vestir, menjar, cuinar, suport en la autonomia física, control de medicació, acompanyaments, petites gestions, suport en les tasques de la llar, assessorament i venda d’ajudes tècniques, i realitzem projectes d’adaptació de la vivenda per la supressió de barreres arquitectòniques.

En la nostra línea d’empresa, assessorem i/o gestionem els nostres centres col.laboradors.