PERSONES QUE
CUIDEN DE PERSONES
93 464 21 34

SERVEIS D’AJUDA A LES PERSONES A DOMICILI

BORAMAR SERVEIS ofereix serveis d’atenció a domicili d’alta qualitat, interdisciplinaris, complets i innovadors, a totes aquelles persones que per raó d’edat, condició física, psíquica i/o social, necessiten algun tipus d’ajuda, bé de forma temporal, bé de forma permanent.

Els nostres serveis garanteixen una millor qualitat de vida a aquestes persones i als seus cuidadors informals, i ofereixen una alternativa a l’ingrés en institucions o centres.
Els usuaris potencials d’ aquest servei són majoritàriament persones grans, que tenen un grau de dependència relativa i necessiten ajuda d’altres persones per realitzar les activitats de la vida diària en el seu propi domicili, i/o persones amb dificultats físiques o psíquiques.

El objectiu principal de BORAMAR SERVEIS és satisfer les necessitats dels nostres usuaris:

  • De forma integral, donant resposta a les necessitats de la persona o nucli familiar, promocionant l’ autonomia i millorant l’ adaptació.
  • De forma integradora, promovent la inserció en el seu entorn social i familiar.
  • De forma interdisciplinària, amb la pràctica quotidiana del treball en equip basat en el respecte i la comunicació dels diferents professionals que analitzen la situació, planifiquen la terapèutica i avaluen els resultats.
  • De forma coordinada, entre la família i tots els professionals que facin atenció a aquell domicili.

L’atenció a la personal engloba els següents serveis:

✓ Higiene personal.
✓ Control de la salut i supervisió en l’administració de medicaments.
✓ Mobilitzacions i transferències.
✓ Ajuda a la deambulació pel domicili.
✓ Ajuda en la preparació de menjars.
✓ Compra i control de l’aliments i begudes segons pautes dietètiques.
✓ Ajuda en l’adquisició i millora dels hàbits quotidians.
✓ Recolzament a les gestions quotidianes.
✓ Compres domèstiques.
✓ Ordre i neteja de la llar.
✓ Ajuda en la cura de la roba.

El domicili no sempre és un entorn adaptat a les necessitats sobrevingudes dels usuaris. Per això podeu contractar el nostre servei d’assessorament en AJUDES TÈCNIQUES i ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES.

Ens desplaçarem al vostre domicili, farem un estudi de les necessitats i recursos actuals, i elaborarem un pla d’adaptació des de la nostra experiència i amb el coneixement actualitzat de les avantatges que ofereix el mercat.